+31611888866 fokko@fokkotimmer.nl

Wat zijn uw uitdagingen?

Uit het Nationaal Ondernemers Onderzoek dat door De Week van de Ondernemer in samenwerking met Markteffect is gehouden onder 50.000 MKB-ondernemers, blijkt dat 76% van de ondernemers in 2017 aan de slag moet met het vernieuwen van hun huidige business model. Bovendien geeft 71% aan dat zij een nieuw product of dienst willen ontwikkelen. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen wat ondernemers als grootste uitdaging zien en waar zij tijd en geld in gaan steken.

Top-5 Uitdagingen
Uit  onderzoek komt duidelijk naar voren dat de noodzaak voor vernieuwing en innovatie bij driekwart van de ondernemers speelt. De Top-5 van uitdagingen voor de toekomst van hun bedrijf liggen in het MKB met name op het gebied van:

  • (#1) Strategie van het bedrijf (45%)
  • (#2) Innovatie van producten & diensten (34%)
  • (#3) Kwaliteit van het team (33%)
  • (#4) Sales & Marketing beleid (28%)
  • (#5) Technologische ontwikkelingen (26%)

Op het gebied van strategie denken de ondernemers met name aan het vernieuwen van hun business model, het innoveren van producten en diensten en keuzes maken om bepaalde dingen juist niet meer te doen. De nieuwe technologische ontwikkelingen en de internettechnologie blijken duidelijke drivers om te innoveren. 74% van de ondervraagden geeft aan dat zij internettechnologie willen omarmen voor vernieuwing van producten en diensten. Ook gaan ondernemers aandacht besteden aan hun team. Van belang daarbij is het motiveren van hun huidige team, het ontwikkelen van hun eigen leiderschap en de organisatiestructuur beter opzetten.

Knelpunt? Tijd vrijmaken voor strategie
Het nummer 1 knelpunt voor het realiseren van hun plannen voor 2017 is “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”. De waan van de dag wint het toch vaak van tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Samen werken aan meer rendement,

omzet uit nieuwe klantrelaties,

hogere klantloyaliteit

en lagere verkoopkosten…

 

Wanneer starten we?

Ik kan u ondersteunen met uw uitdagingen…

Fundamentele verandering naar blijvend verkoopresultaat: dat is de belofte die ik de afgelopen 15 jaar voor opdrachtgevers met overtuiging heb ingelost. Een belofte die bij mijn opdrachtgevers leidt tot:

1. meer rendement uit bestaande klantrelaties;
2. omzet uit nieuwe klantrelaties;
3. een hogere klantloyaliteit;
4. lagere verkoopkosten.

Commercieel succesvolle organisaties onderscheiden zich door de voorspelbaarheid van hun verkoopsucces. Daarom help ik klanten met meer dan het sluiten van deals. We bieden onze klanten de inzichten, de structuur, de cultuur en de automatismen die gezamenlijk het fundament vormen voor het sluiten van deals op de korte en lange termijn.

Meer doen in nieuwe markten, optimale benutting van bestaande klanten en kanalen, het verbeteren van salesmanagement en processen. Dat is wat ook doe via salestraining & salescoaching. Successen in de afgelopen jaren > gemiddeld 14% meer omzet bij bestaande klanten, een stijging van 15% in closing rates en een 20% overschrijding van gestelde targets.

Bel (0611 888866) of mail mij voor een kennismakingsgesprek en neem mij mee in uw uitdaging. Ik weet zeker dat jij en ik het verschil kunnen maken!

Contact

Fokko Timmer
Rondehoep Oost 12-B
1191 KB OUDERKERK AAN DE AMSTEL
[t] 0611 88 88 66
[e] fokko@fokkotimmer.nl
[b] NL44INGB0669068756
KvK Amsterdam, nr. 123466

Fokko Timmer

 

Copy Fokko Timmer2017